Védjegy odaítélése

A Mentes és Finom védjegy odaítélésének lépései

A Mentes és Finom védjegy érvényessége

A Mentes és Finom védjegy 1 év (12 hónap) időtartamra érvényes. Az érvényességet ezt követően megújítani szükséges. 

A megújítási kötelezettség mögött a biztonság mint alapelv szigorú érvényesítése húzódik meg. 12 hónap alatt rettentően sok minden változhat - új alapanyagok, új alkalmazottak, új gyártóhely, új készítési folyamat -, mely egyenként is mind alapvetően befolyásolni képes a végtermék élelem összetételét, mentességét. Az egészség érzékeny volta, érintettek biztonsága megköveteli a rendszeres felülvizsgálatot.

A védjegyet odaítéli (visszavonja)

Az Allergiamentes Életért Alapítvány kuratóriuma az auditor ajánlás, az audit eredménye alapján ítéli meg a védjegy-használatot.

Az audit eredményét az auditor megküldi a Kuratórium tagjainak és a Mentes és Finom Szakmai Bizottság tagjainak. A Mentes és Finom Szakmai Bizottság tagjainak 10 nap áll rendelkezésükre akár egyenként is észrevételt tenni a Kuratórium elnöke felé írásban az auditor javaslatával kapcsolatban, mely észrevételt a Kuratóriumnak a döntésnél kötelezően figyelembe vesz. Az audit eredményét kétségbe vonó akár egyetlen észrevétel esetén is a Kuratórium a védjegy odaítélésének kérdést a Mentes és Finom Szakmai Bizottsághoz utalja, aki minősített többséggel 10 napon belül dönt az audit eredményének elfogadása vagy elvetése kérdésében. A Kuratórium a Mentes és Finom Szakmai Bizottság döntése alapján határoz a védjegy odaítéléséről.