Próbavásárlás

Első helyen a biztonság

A Mentes és Finom védjegy biztonságát garantálandó, az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a védjegyhasználónál bármikor, előre be nem jelentett módon próbavásárlást és mintavételt végezzen. 

Próbavásárlást végző

A próbavásárlást végezheti az Alapítvány alkalmazottja, segítője és az Alapítvány által megbízott bármely civil szervezet, különös tekintettel az érintetteket tömörítő érdekképviseleti szervezetek.

A próbavásárlást végző minden esetben eredeti, az Alapítvány kuratóriumának elnöke által aláírt megbízólevelet köteles felmutatni a védjegybirtokos felé.

Jegyzőkönyv

A próbavásárláskor kötelező jegyzőkönyv felvétele, melyet a védjegyhasználó és a próbavásárlást végző személy aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv 3 példányban készül: egy marad a védjegyhasználónál, egy a próbavásárlást végzőnél, egy pedig a mintával beküldésre kerül az Alapítványhoz.

Költségek

A próbavásárlás és a hozzá kapcsolódó mintavétel költségeit a védjegyhasználó állja, mely költségeket az Alapítványnak kell megfizetni a próbavásárlás eredményének kézhezvételét követő 8 napon belül számla ellenében.