Védjegy audit folyamata

Audit folyamata

Kapcsolatfelvétel -> Kérdőív kitöltése -> Ajánlat -> Szerződés -> Konzultáció -> Audit -> Minősítés

(ajánlatadás előtt mindig kötelező a helyszíni konzultáció, a minősítés folyamatánál ez helyzetfelmérés)

Audit során figyelembe vett szempontok

1. HACCP – alap

2. Gyártás, előállítás, tálalás

Középpontban a keresztszennyeződés áll, nem HACCP teljes rendszer, de a minimumkövetelmények (alapvető jogszabályi követelmények) nyomon-követése fontos – alapvető normáktól eltérés nem lehetséges

3. Belső mérő-elemző folyamatok

4. Külső minőségfelügyelet

5. Labor-mintavétel

Minden audit elengedhetetlen minsőégbiztosítási feltétele. Első auditon nem fogadjuk el idegen labor vizsgálati eredményét hanem mi vesszük a mintát.